AMBULATORISKĀ PALĪDZĪBA


Ambulatoriskā nodaļa

Adrese: Hospitāļu iela 55, Rīga, LV 1013, tālrunis: (+371) 7373089

ambulatoriskā palīdzība, pacientu dinamiskā novērošana un motivācija pieaugušajiem
palīdzība bērniem un pusaudžiem ar alkohola un narkotisko vielu izraisītām problēmām
psihologa konsultācijas
Metadona terapijas programma


Alkohola un narkotisko vielu reibuma ekspertīzes nodaļa
(strādā visu diennakti)

Adrese: Hospitāļu iela 55, Rīga, LV 1013, tālrunis: (+371) 7374688
Vadītāja - Dr. Hanna Kulagina

Latvijas ārstu datubāze