Tava, mūsu un viņu pieredze par narkotikām ir dažāda. Atšķirīgas ir arī mūsu dzīves, atšķirīgi ir mūsu sasniegumi un
zaudējumi, bet mēs esam viens otram vajadzīgi. Ļoti vajadzīgi. Kādēļ? Ieklausies! Un varbūt patiesā izvēle tomēr ir
Tavās paša rokās?… Svarīgs ir ikviens viedoklis. Mums tieši Tavējais.