Jūs savu dzīvi varat veidot, Jūs varat sagandēt.

Nav vērts ļauties vienreizējai baudai, lai sabendētu visus
savu dzīvi. Bieži jaunieši izvēlas dzīvei vieglāko ceļu.
Maz kas saprot narkotiku un alkohola bīstamību. Kad
attopies, ir jau par vēlu. Tāpēc es ar savām sporta un
aktīva dzīves veida akcijām propogandēju
veselīgu dzīvesveidu.

Cenšos, lai jaunieši izvēlas pareizo ceļu, lai mācās cīnīties.