Šis laiks ir sarežģīts. Līdztekus labajam un cerīgajam, ko mūsu
dzīvē ienesusi atgūtā valstiskā neatkarība, sastopamies ar gluži
jaunām negatīvām parādībām, kurām lielākā sabiedrības daļa nav
gatava stāties pretī. Statistika liecina, ka arvien vairāk jauniešu jau
agri sāk lietot reibinošus dzērienus, smēķēt, izmēģināt citas vielas,
no kurām visbīstamākās, protams, ir narkotikas.
Ikdienas darbā es redzu to ļaunumu , ko īsā laikā "paveic" narkotikas
un ļoti vēlos, lai jaunieši spētu būt tik gudri, ka viņiem nevajadzētu
ķerties pie mānīgajiem "garastāvokļa uzlabotājiem". Padomāsim
par to, un katrs atklāti sev atbildēsim: "Vai tiešām man tas vajadzīgs?"