Aktualitātes tabakas kontroles jomā

Jānis Caunītis
PVO sadarbības partneris
atkarības vielu kontroles un profilakses programmās

Valstīs, kurās tabakas reklāma ir atļauta vai daļēji atļauta, tabakas kompāniju galvenie izdevumi veltīti tieši šim mērķim – reklāmai (Guidelines for controlling and monitoring the tobacco epidemic, WHO, Geneva 1998).


Nozīmīga uzvara Lietuvā

Narkoloģijas centra speciālisti izsaka atbalstu Lietuvas Seimas Ekonomikas komisijai un gandarījumu par tās paveikto tabakas kontroles jomā. Komisija noraidīja valdības sagatavotos grozījumus likumā “Par pilnīgu tabakas izstrādājumu reklāmas aizliegumu”. Likums Lietuvā stājās spēkā 2000. gada 1. maijā.

Jau decembrī Lietuvas Ministru Kabinets izstrādāja un Seima piedāvāja grozījumus - atlikt reklāmas aizliegumu līdz 2004. gada 1. janvārim. Viens no valdības argumentiem bija Eiropas Tiesas spriedums, kas 2000. gadā atzina par spēkā neesošām Eiroparlamenta un Eiropas Komisijas direktīvas. Pamatojoties uz šīm direktīvām, no 2001. gada ES valstīs tika aizliegta tabakas izstrādājumu reklāma.

2001. gada 28. februārī laikrakstā “Diena” uzzinām, ka Parlamenta komisija gandrīz vienbalsīgi pieņēmusi lēmumu noraidīt valdības izstrādātos likuma labojumus. Vienīgi bijušais Lietuvas ekonomikas ministrs Eugeņijs Maldeiķis iestājās par izmaiņām. Viņš uzskata, ka aizlieguma atsaukšana valstī atdzīvinātu reklāmas tirgu, un tas pozitīvi ietekmētu Lietuvas ekonomiku. No pagājuša gada 1. maija ir samazinājies tabakas izstrādājumu tirdzniecības apjoms

Fakts, ka Lietuvā pēc reklāmas aizlieguma samazinājusies tabakas izstrādājumu pārdošana, norāda, ka pilnīgs reklāmas aizliegums mazinātu tabakas patēriņu un tā radīto postu.

Svarīgi ir mobilizēt speciālistu un visas sabiedrības uzmanību, lai iespējami ātri arī Latvijā pieņemtu likumu par tabakas reklāmas pilnīgu aizliegumu. 


Vēl viena uzvara tabakas kontroles jomā

Informācijas avots http://europa.eu.int/comm/health/ph/programmes/tobacco/to02_en.html

Eiropas Komisija apsveica 28. februārī noslēgto vienošanos starp Eiropas Parlamentu un Padomi par jauno direktīvu tabakas produktu ražošanā un pārdošanā. Augstāk minētās trīs Eiropas institūcijas parādīja vienotu nostāju pret tabaku – šobrīd lielāko sabiedrības veselības posta cēloni. Tabakas lietošana katru dienu Eiropas Savienībā nogalina ~ 500 000 cilvēku.

Nozīmīgi ir Eiropas Komisijas 1999. gada novembrī ieteiktie labojumi Eiropas Savienības likumdošanā:

Šīs prasības būs saistošas gan Eiropas Savienības ražotājiem, gan importētiem izstrādājumiem. Direktīva aizliegs arī maldinošos uzrakstus uz cigarešu paciņām “vieglas”, “ar zemu darvas saturu” u.tml.

Ražotājam obligāti būs jānorāda pareiza informācija par visām svarīgākām sastāvdaļām cigaretēs, ieskaitot smaržas piedevas.

Brīdinošiem uzrakstiem uz cigarešu paciņām vajadzēs būt lielākiem un skaidrākiem, krāsainiem attēliem būs uzskatāmi jāparāda tabakas radītais veselības kaitējums.

Direktīva stāsies spēkā 2002. gada 30. septembrī, tāpēc tabakas industrijai vēl ir pietiekoši daudz laika sagatavoties jaunajām prasībām.

Eiropas Komisijas pilnvarotais Veselības un Patērētāju aizsardzības jautājumos D. Birne (David Byrne) informēja par jaunām likumdošanas iniciatīvām tabakas reklāmas jautājumos, kuras gatavo izskatīšanai Eiropas Savienības Veselības Padomē šī gada maijā.

D. Birne kungs solīja, ka Eiropas Komisija būs ļoti aktīva, pārstāvot Eiropas Savienību sarunās par Pasaules Veselības organizācijas Globālo Konvenciju par Tabakas kontroli.

Nākošais sarunu posms par Konvenciju sāksies 2001. gada 29. aprīlī Ženēvā.