Narkoloģijas centrs ar šo gadu sāk izdot laikrakstu Krauja latviešu un krievu valodā.

Paredzēts, ka laikraksts iznāks četras reizes gadā. Tā apjoms - 8 lappuses A3 formātā.

Laikraksts tiek izdots atkarību profilakses programmas ietvaros un tas paredzēts noteiktām mērķauditorijām - pedagogiem, vecākiem, jauniešiem.

Pirmais Kraujas numurs sagatavots skolotājiem, iepriekš konsultējoties ar pedagogiem par problemātiku, kas viņus atkarību jomā pašlaik interesē visvairāk. 

Nākamo laikraksta numuru izdosim jūnijā un tas būs veltīts vecākiem. 

Ja jūs interesē laikraksts Krauja, lūdzu, zvaniet uz Narkoloģijas centru! Tālrunis - 7312307.