Tendences

Narkoloģiskajā dienestā pirmo reizi mūžā reģistrētie narkotisko un psihotropo vielu atkarības slimnieki un lietotāji

Pēc narkoloģiskā dienesta datiem jau vairākus gadus pēc kārtas pieaug gan reģistrēto un aprūpē esošo atkarības slimnieku skaits, gan arī narkotisko un psihotropo vielu lietotāju skaits (kontingenti).

2000. gada 11 mēnešos jau 1.2 reizes palielinājies pirmo reizi mūžā reģistrēto atkarības slimnieku skaits (saslimstība), salīdzinot ar 1999. gadu.

  1997  1998  1999  2000
janvāris - novembris
Pirmo reizi mūžā reģistrēto 
atkarības slimnieku skaits
161  196  410  487

Analizējot pirmo reizi mūžā reģistrētos atkarības slimniekus, redzam, ka turpina pieaugt opiātu lietošana: ~ 89.9% ir opiātu atkarības slimnieki, liels ir gados jaunu cilvēku īpatsvars: ~ 89.5 % ir vecumgrupā līdz 19 gadiem (ieskaitot).

Reģistrēto personu sadalījums (attiecība) pēc dzimuma ir 3.6 vīrieši / 1 sieviete; ~ 96.3 % narkotikas ievada injicējot.

Analizējot šā gada 11 mēnešos pirmreizēji reģistrētos atkarības slimniekus pēc izglītības:

pēc nodarbošanās:

2000. gadā jaunākais reģistrētais atkarības slimnieks ir tikai 12 gadus vecs. 

Pēc Latvijas tiesu medicīnas ekspertīzes centra datiem 1999.gadā valstī reģistrēti 115 nāves gadījumi personām, kuras lietojušas narkotiskās un psihotropās vielas, uz 2000. gada 1. decembri reģistrēti 113 šādi gadījumi.
 

Ārstētie pacienti stacionāros

Pieaug stacionāros ārstēto narkomānu skaits:

  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000
janvāris - novembris
Stacionāros ārstēto 
narkomānu skaits
348  325  478  672  692  1467  1807

No 2000. gada 1. janvāra līdz 30. novembrim Narkoloģiskajos stacionāros ārstēti 1807 narkomānijas slimnieki, no tiem 1581 jeb 87.5% gadījumos lietotā viela ir heroīns, 22.6% no ārstētiem narkomāniem ir sievietes, 1374 jeb 76% ārstēti Narkoloģijas centrā.

ĀRSTĒTO NARKOMĀNU SKAITS STACIONĀROS 
No ārstētiem alkoholiķiem 18% ir sievietes; jaunākais ārstētais alkohola lietotājs bija tikai 11 gadus vecs.

Stacionārā jaunākais ārstētais līmes ostītājs ir tikai 10 gadus vecs zēns, 10 gadus vecs ir arī jaunākais stacionārā ārstētais miega zāļu lietotājs.